ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ

Воркшоп #1

Үнэ: 250 $

Чуулган

Үнэ: 200 $

Conference + reception

Үнэ: 250 $

Бүх арга хэмжээ (2 удаагийн воркшоп + Чуулган+Оройн хүлээн авалт)

Үнэ: 400 $